ΕΛ / EN

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Μεγάλο στοκ, Ευεληξία παραγωγής

Συστήματα Σκαλωσιών

Oλοκληρωμένα Συστήματα

Μελέτη & Σχεδίαση

Από την Ιδέα μέχρι την Παραγωγή

Πλαισιωτή

Το πιο διαδεδομένο σύστημα σκαλωσιών - γρήγορη και με χαμηλό κόστος κτήσης ανά m2. Η πλαισιωτή σκαλωσιά ΑΝΚΟ υπερτερεί σε πολλά σημεία έναντι των κοινών πλαισίων που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, ενώ έχει τη δυνατότητα μικτής χρήσης με το σύστημα Multi Axis της ΑΝΚΟ.

ΓΙΑΤΙ MULTI AXIS

/  Ασφάλεια, στιβαρότητα, πολυχρηστικότητα

/ Γρήγορη τοποθέτηση με την χρήση μονο σφυριού

/ Εξικονόμηση χωρού στην μεταφορά και στην αποθήκευση

/ Μεγάλη γκάμα τυποποιημένων τεμαχίων δίνουν λύσεις παντού

/ Χρήση ίδιων στοιχείων σε πολλές ανόμιες εργασίες

/ Προώθηση των υλικών ακόμα και από ανοίγματα 20 x 20 cm

/ Πλήρη αντισκοριακή προστασία (θερμό γαλβάνισμα)